KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 2zł Czesław Miłosz


2zł Czesław Miłosz2zł Czesław Miłosz

Nazwa - Czesław Miłosz

Seria - okazyjne

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-11, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Rewers - centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Czesława Miłosza. U dołu napis: CZESŁAW/MIŁOSZ. Poniżej napis: 1911-2004.

Rant - ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Data emisji - 12.08.2011

Nominał - 2zł

Nakład - 800 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold 

Masa (gramy) - 8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińska, rewersu:Robert Kotowicz

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety