KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 20zł Krzeszów


20zł Krzeszów rewers20zł Krzeszów awers

Nazwa - Krzeszów

Seria - Zabytki Kultury Materialnej w Polsce

Awers - centralnie, stylizowany wizerunek rzeźby znajdującej się nad portalem głównym Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie, przedstawiającej Najświętszą Marię Pannę Niepokalaną. W tle wnętrze Bazyliki. Z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod nim napis: ZŁ20. U dołu półkolem
oznaczenie roku emisji: 2010 oraz napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W

Rewers - stylizowany wizerunek fragmentu fasady Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie. Środkowa część wizerunku wykonana z ceramiki. U dołu stylizowany napis: KRZESZÓW

Rant - gładki

Data emisji - 03.12.2010

Nominał - 20zł

Nakład - 50 000

Cena emisyjna - 135zł

Stempel - lustrzany

Metal - Ag 925/1000 + element ceramiczny

Masa (gramy) -  28,28 g

Średnica (mm) - 38,61 mm

Projekt - awersu: Robert Kotowicz, rewersu: Robert Kotowicz

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety