KatalogMonet
    Polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie
 

Katalog Monet - polskie monety kolekcjonerskie - 2zł Krzeszów


2zł Krzeszów rewers2zł Krzeszów awers

Nazwa - Krzeszów

Seria - Zabytki Kultury Materialnej w Polsce

Awers - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W

Rewers - centralnie, stylizowany wizerunek Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie. Po prawej stronie półkolem napis: KRZESZÓW

Rant - ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami

Data emisji - 24.11.2010

Nominał - 2zł

Nakład - 1 000 000

Cena emisyjna - 2zł

Stempel - zwykły

Metal - Nordic Gold

Masa (gramy) -  8,15 g

Średnica (mm) - 27 mm

Projekt - awersu: Ewa Tyc-Karpińcka, rewersu: Robert Kotowicz

Cena katalogowa monety:

Rok Katalog Fischer (zł) Katalog Parchimowicz (zł)
2011

*Ceny katalogowe są podane dla I stanu zachowania monety